BRUG LEGEN OG FÆLLES VEDVARENDE TÆNKNING SOM SPROGPÆDAGOGIK – 16 Januar. UCN Ålborg

BRUG LEGEN OG FÆLLES VEDVARENDE TÆNKNING SOM SPROGPÆDAGOGIK – 16 Januar. UCN Ålborg

1.350,00 DKK (1.350,00 DKK inkl. moms)

Kursusdag med Pia Thomsen
Arbejder I meget med børns sprogudvikling?
– så skal I have repræsentanter med til dette

Ved min. 3 tilmeldte 1.175 kr. pr. deltager.

Produktbeskrivelse

Folder Pia Thomsen

Kursusdagen introducerer dig til:
·· To fagdidaktiske, sprogpædagogiske områder: Leg og Tænkning.
·· Du lærer, hvordan du udvikler barnets sprog i samarbejde med andre børn og med dig.
·· Kurset præsenterer sprog-lege teorier og undersøgelser af ’fælles vedvarende tænkning’.
·· Kurset belyser i dybden, hvordan du i praksis sprogligt kan arbejde med børns gradvise
udvikling af komplekse lege og tænkning fra vuggestue til børnehave og indskoling.
Målgruppe for kursusdagen: Pædagoger i dagtilbud, pædagogiske konsulenter, dagplejepædagoger,
undervisere på UC’ere, ansatte i indskoling.
Du får indsigt med dig hjem i:
·· Dynamiske teorier bag leg, tænkning og sprogudvikling hos børn i vuggestue og børnehave/
børnehaveklasse.
·· At børns mulighed for deltagelse og medskabelse af deres eget liv afhænger af, hvor
mange erfaringer de har med at anvende sprog i komplekse situationer sammen med
andre børn og voksne.
·· Praktiske redskaber til at udvikle og understøtte børns sprog i leg, og modeller, der
belyser hvordan du med udgangspunkt i tænkning kan skabe langvarige læringsprocesser
– og gradvist opbygge det sprog, barnet har brug for her-og-nu og om to til fem år.

·· Hvordan I som pædagogisk institution eller faggruppe kan indlede en systematisk
proces i retning af leg & tænkning som en sproglæringsarena – et højkvalitets sproglæringsmiljø.

Pris:
1.350 kr. + moms pr. deltager. Ved min. 3 tilmeldte 1.175 kr. pr. deltager. Dækker også formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe m. kage. Tilmelding senest 1 måned før.
_______________________________________________________________
Pia Thomsen forsker i børns sprogudvikling, sprogpædagogik i praksis,
sprogindlærings-vanskeligheder, høretab. Har firmaet Pia Thomsen, er
forfatter og bruges i ind- og udland som børnesprogsekspert.