Lederkonference 2018: Den lærende leder der leder leg og læring – udsolgt – plads på venteliste

Lederkonference 2018: Den lærende leder der leder leg og læring – udsolgt – plads på venteliste

2.995,00 DKK4.595,00 DKK

 • En konference om: Læringsmiljøer, Ledelse af læring Ledelse af de nye, pædagogiske læreplaner den 28 Februar – 1 Marts
 • Den første konference hvor du kan få introduktion til den nye dagtilbudslov, de nye læreplaner og lederens vigtigste opgaver fremover
Ryd

Produktbeskrivelse

Obs – muligt at få faktureret i 2017 eller i 2018 – SKRIV I KOMMENTARFELTET PÅ ORDREN HVORNÅR I ØNSKER FAKTURERING!

En konference om
Læringsmiljøer, Ledelse af læring
Ledelse af de nye, pædagogiske læreplaner

Onsdag den 28.febr. – Torsdag den 1.marts, 2018
Comwell i Kolding
Obs – muligt at få faktureret i 2017 eller i 2018
———————————————————————————————————————–

Onsdag den 28.februar 2018

Kl. 9.15 – 10.00:

Morgenkaffe med brød

 Kl. 10.00 – 10.10:

 Velkomst og introduktion til konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen

 ———————————————————————————————————————-

Kl. 10.10 – 12.00:

Dina Dot Dalsgaard Andersen, Lektor hos Pædagoguddannelsen i Århus, VIA UC, DPU, forf. til ’Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø’:

Ledelse af læring i dagtilbuddet

Pædagogen har både en lederrolle og et lederansvar og skal sikre børnenes trivsel og mulighed for læring. I mit oplæg vil jeg tydeliggøre dette og sætte fokus på, hvordan institutionslederen kan understøtte og styrke et fokus på relevante indsatsområder og skabe et fagligt udviklingsmiljø, hvor pædagogerne selv kan udvikle deres ledelseskompetencer.

——————————————————————————————————————–

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

—————————————————————————————————

Kl. 13.00 – 14.00:

Mathilde Nyvang Hostrup, områdedirektør for UCN’s pædagogiske efter- og videreuddannelse samt lektor i pædagogik

Ledelse af de nye, styrkede læreplaner fra og med 2018

Overskrifterne for de nye, styrkede læreplaner – oversigt over ændringerne ift. de ’gamle’, nuværende læreplaner – ’hvad skal man som leder være forberedt på af nye udfordringer’ – og ikke mindst: Hvilke vigtige lederroller der udspringer af de nye læreplaner. Eksempler på gode initiativer man kan og bør tage som leder for at få implementeret eller forstærket de nye ting, ikke mindst læringsmiljøer.

———————————————————————————————————————–

Kl. 14.20 – 16.20:

Ole Henrik Hansen, cand. pæd., lektor, ph.d., DPU, forsker i Pædagogisk Ledelse med særligt henblik på læreplaner og

Line Skov Hansen, ph.d. Stud., forskningsassistent, Aalborg Universitet, forsker i læringsledelse

Læringsledelse, ledelse af læreplaner og ledelse af børns læring gennem data

 • Forskning og praksis mødes – og hvordan det at flytte universitetet ind på rød stue viser sig at gøre en forskel.

Fælles oplæg med indføring i forskningsprogram for læringsledelse i dagtilbud, ledelse af pædagogiske læreplaner – samt et konkret forslag om at ledelsen af daginstitutionen henter informationer i forskellige former for data og hvordan disse data kan bruges til at forbedre den pædagogiske praksis til gavn for børns trivsel, læring og udvikling.

Kl. 16.20 – 16.30:

Opsamling på dagen v. konferenceleder Steen Kristensen

————————————————————————-

(Bokse)

 • Oplæg der giver viden, oversigt, metoder til vigtige arbejdsopgaver som daginstitutionsleder
 • Oplæg der er seriøse – og oplæg der (også) er underholdende
 • Oplægsholdere med viden om emnet og engagement i det
 • —————————————————————————————————————

Kl. 19.00 – 23.00:

 Konferencemiddag

Torsdag den 1.marts, 2018

 Kl. 8.00 – 9.00: Morgenmad

 Kl. 9.00 – 11.00:

Karen Marie Fiirgaard, autoriseret psykolog med speciale i arbejds-og organisationspsykologi, projektleder med 25 års erfaring i at udvikle ledere og organisationer

Den robuste leder, den robuste medarbejder og den robuste organisation

 … er tilsammen forudsætninger for at få læringsmiljøer og læreplan til at lykkes

Den pædagogiske kerneopgave er krumtappen i opbygningen og vedligeholdelsen af robuste organisationer. De nye pædagogiske læreplaner kan blive et drivmiddel til at opbygge og udvikle robuste organisationer, fremfor at blive noget, som forstyrrer den proces. Arbejdsfællesskab, børnefællesskab og læringsmiljø skal hænge sammen, og vi skal lære af det, som lykkes.

——————————————————————————————————————-

Kl. 11.15 – 12.00 og kl. 13.00 – 13.45:

Camilla Raymond cand.psych., specialiseret i det organisationspsykologiske. Autoriseret af Psykolognævnet, partner i ’Organisation’.

Luppen på personalegruppen

Et oplæg der udfolder 4 enkle ledelsesværktøjer som du kan udvikle din personalegruppe med:

Gruppeluppen   Gruppehåndslaget   Involveringscirklen  Bekræftende samtaler

 • Få indblik i hvordan du kan reagere hurtigt, når noget er ved at køre skævt – klargøre dine egne standpunkter, inden du præsenterer dem for andre – samle mod til at løse op for vanskelige situationer – indstille dig på det uventede og tilpasse det videre forløb.

————————————————————————————————-

 Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

—————————————————————————————————————–

 Kl. 13.00 – 13.45: Camilla Raymond fortsat

 —————————————————————————————————————–

 Kl. 14.10 – 15.20:

 Anne- Marie Dahl, fremtidsforsker med bl.a. speciale i børn, forældre, daginstitutioner!

Dét her skal institutionslederen være parat til i fremtiden!

For eksempel at fremtidens forældre vil være – endnu mere – fortravlede, engagerede, usikre, og de vil finde det naturligt at kontakte personalet døgnet rundt. Eller lufte deres evt. utilfredshed på Facebook. Eller tage en advokat med til en forældresamtale. Hvad bliver da lederens vigtigste roller? Hvordan ruster hun sit personale til udfordringerne – herunder også til at møde de nye læreplaner fra 2018?

– Et tænksomt og muntert indspark illustreret med eksempler og fotos.

 ————————————————————————————————————————

 Kl. 15.20 – 15.30:

 Afrunding af konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen

——————————————————————————————————————

 Konferencested:

Comwell i Kolding

Kategorier for tilmelding:

 1. Internat enkeltværelse 4.595,-
 2. Internat dobbeltværelse 4.250,-
 3. Internat trippelværelse 3.850,-
 4. Eksternat inkl. middag 3.295,-
 5. Eksternat ekskl. middag 2.995,-

Ekskl. moms

Send snarest muligt hvis du vil være sikker på at komme med – men er du sent ude, så prøv alligevel!!!

Sendes til: Dansk Pædagogisk Forum, Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Århus C.

Også muligt at tilmelde via mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk.

Eller via tlf. 86 18 78 88.

Eller via http://paedagogiskforum.dk/produkt/denlaerendeleder/

Yderligere information

Vælg:

A: Enkeltværelse, B: Dobbeltværelse, C: Trippelværelse, D: Eksternat incl. middag, E: Eksternat eks. middag