Efterårskonferencen

2.950,00 DKK 3.687,50 DKK incl. moms

Efterårskonference 2017

Efterårskonferencen i København: Torsdag den 23. November – Fredag den 24. November 2017

Produktbeskrivelse

Program: Efterårskonference-2017

Daginstitutioners og pædagogers betydning for børns udvikling

  •  Kom og få argumenterne: Gode daginstitutioners betydning for børns udvikling
  •  Tidlig understøttelse er helt afgørende for børns fremtidige liv
  •  Få samtidig belysninger af hvad nedskæringer kan gøre af skade på det pædagogiske arbejde
  •  Mød forskere og praktikere der kan eksemplerne og argumenterne
  •  Gennemgang af undersøgelser om daginstitutioners betydning
  •  Pædagogisk råd i nedskæringernes tidsalder: Fokuser på de daglige rutiner!

 Trods emnets absolut seriøse karakter, kan vi også garantere en del grin og latter undervejs!

Kl. 9.15 – 9.20: Velkomst til konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen
Kl. 9.20 – 10.50: Rasmus Landersø

forsker ved Rockwool Fonden Tidlig understøttelse er helt afgørende for børns fremtidige liv Jeg vil ud fra undersøgelser belyse, hvorfor det er helt afgørende, at børn bliver understøttet tidligt i deres liv, hvilket blandt andet kan ske ved hjælp af dagtilbud med høj kvalitet. Konsekvenserne af mangelfulde ressourcer tidligt i livet er, at sociale skel bliver fastholdt, udbygget og ført videre gennem resten af livet. Tidlige indsatser og dagtilbuddets muligheder for at mindske disse forskelle i børnenes forudsætninger bliver introduceret.
Kl. 11.05 – 12.05: Jan Kampmann

professor, RUC, Barndom, ungdom og familieliv Der findes en nedre ressourcegrænse for, at pædagogikken kan fungere Flere krav til pædagogerne. Flere nye opgaver kommer til. Færre ressourcer til rådighed. Dét hænger ikke godt sammen. Dét har også at gøre med, hvem der har retten til at definere det pædagogiske arbejde: Kommunen, konsulenter, eksperter – eller pædagogerne selv? Vi må generobre betydningen af den pædagogiske dømmekraft, respekten for den pædagogiske faglighed og værdien af sammen med børnene at kunne gribe dagen og livet i institutionspædagogikken.
Kl. 12.05 – 13.05: Frokost
Kl. 13.05 – 14.50: Bo Netterstrøm

speciallæge i arbejds-og samfundsmedicin, ledende overlæge ved Stressklinik, forfatter Hvad I end gør og hvad I end bliver udsat for: Lad være med at gå i stress! Nye krav og øget arbejdspres med uændrede eller ringere ressourcer kan være basis for udvikling af stress. I mit oplæg vil jeg belyse, hvorfor vi bliver stressede og hvad vi kan gøre for at håndtere de belastninger vi udsættes for og hvad vi kan gøre for at nedsætte vores stressniveau – alt sammen baseret på den nyeste viden, vi har om stress.
Kl. 14.50 – 15.10: Kaffepause
Kl. 15.10 – 16.20: Ann E. Knudsen

Foredragsholder, forfatter, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi: Det går ud over børnenes hjerner Det kan lyde barsk, og der er naturligvis også en del ’mellemregninger’, men hvis vi ikke investerer nok i gode dagtilbud, med god voksenkontakt og gode læringsmuligheder, udnytter vi ikke det potentiale, børnene har. Eller sagt på anden vis: Det går ud over børnenes hjerner, når vi skærer ned og reducerer. I mit oplæg vil jeg fremlægge forskningsresultater, der underbygger dette. Et muntert og dynamisk slutoplæg på 1.dagen!
Kl. 16.20 – 16.30: Afrunding af konferencens 1.dag v. konferenceleder Steen Kristensen
——————————–

Kl. 9.15 – 9.20: Velkomst til konferencens 2.dag v. konferenceleder Steen Kristensen
Kl. 9.20 – 10.40: Lotus Turrell

BA i film-og medievidenskab, skribent, reporter og arrangør Jeg er vokset op med alkoholmisbrug og omsorgssvigt – og jeg havde i dén grad brug for pædagoger, der så mig og min situation I min barndom blev der ikke grebet nok ind fra omverdenen. I mit oplæg vil jeg fortælle om min opvækst og hvordan jeg oplevede de professionelle voksne, herunder mine pædagoger, som jeg siden har talt med. Og på denne basis vil jeg give mine bud på, hvordan pædagoger bedst kan yde støtte til sårbare børn og familier og at de har gode ressourcer til dette. I dag har jeg – en ’sårbar mor’, som jeg er – en søn i en daginstitution, hvor de heldigvis forstår mekanismerne.
Kl. 11.00 – 12.00: Søren Smidt

cand.psych., ph.d., børneforsker, forfatter, 1. Flyt pædagogikken ind i det, de ikke sådan kan spare væk: rutinerne og omsorgen Hvis nu realiteten i en institution er, at man lever på nedsatte ressourcer – at der er ’skåret ind til benet’ – så må man satse på de ’daglige rutiner’ og dyrke dem. Hvilket i sig selv giver god mening for børnenes udvikling. Jeg vil i mit oplæg beskrive en sådan dagligdag konkret med eksempler, fremgangsmåder, metoder. ’Vi skal komme igennem det – og vi kan endda vinde lidt på det ved en omlægning”.
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 13.45: Søren Smith, 2.
Kl. 13.45 – 15.30: Niels Jægerum

cand.mag. i dansk og psykologi, proceskonsulent, forfatter BARNDOMMENS TITANIC -> Vi er faret vild, men vi skyder en god fart -> Hele børn og halve løsninger og virksomme børn -> Fra mål til retning -> Den stjålne barndom -> Sidste udkald!: Om pædagogers betydning for børns udvikling Et muntert og dynamisk slutoplæg!
(Kaffepause cirka halvvejs)
Kl. 15.30 – 15.45: Afrunding af konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Efterårskonferencen”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *